Bli medlem!


Det er tre typer medlemsskap i Landsforeningen for barnevernsbarn.

 

Ordinært medlem

Støttemedlem

Bedriftsmedlem

Er du eller har du vært i barnevernet?

Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett i organisasjonen, mulighet til å bli talsperson og være med å påvirke barnevernet i Norge. De kan også stille til valg som styremedlem eller styreleder. For å være ordinært medlem må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten.

Vil du støtte en god sak?

Privatpersoner som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barnevernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engasjere seg.

Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre medlemmer.

Vil du at din jobb skal være med på å bidra til samfunnet?

Bedrifter som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barnevernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engasjere seg.

Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre medlemmer.

GRATIS

300,- pr år

500,- pr år

 Bli medlem her!

 Bli støttemedlem her!

Bli bedriftsmedlem her!

 

Støttemedlemmer og bedrifter blir normalt fakturert i januar hvert år. 

Medlemskapet regnes som gjeldende til LFB får skriftlig utmelding per mail eller post.

 

Sammen er vi sterke!

Landsforeningen for barnevernsbarn er et viktig talerør for barn og unge i barnevernet og ønsker å bli flere medlemmer for å kunne bli en enda sterkere organisasjon. Å møte andre med like erfaringer og behov som en selv gir styrke. Som medlem har du muligheten til å bestemme hvilke saker som er viktige for organisasjonen å kjempe for. Hvis du vil kan du også delta på LFBs erfaringskonsulentkurs, da kan du representere organisasjonen og bidra til å løfte frem barnevernsbarnas erfaringer. Vi vil ha fram din stemme, bli medlem!

Har du flytta?
  1. Hvis du har flytta, bytta epost-adresse eller telefonnummer er det viktig at du gir beskjed til oss sånn at vi får tak i deg når vi vil sende ut informasjon, innkalling til landsmøtet og liknende.