Trenger du en erfaringskonsulent?

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å bidra til et bedre barnevern, og utdanner derfor erfaringskonsulenter som kan representere barnevernsbarnas stemme. Alle våre erfaringskonsulenter har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten selv, og sitter med en unik kompetanse på hvordan det er å være de som barnevernet skal hjelpe og beskytte.

Som en brukerorganisasjon er et av arbeidsområdene til LFB å være en kunnskapsformidler. Dette gjør vi gjennom våre erfaringskonsulenter. 

 

Vi har erfaringskonsulenter rundt om i Norge. Har du lyst at noen med egenerfaring fra barnevernet skal komme å fortelle om barnevernsbarns erfaringer, utfordringer i barnevernet og hvordan bedre barnevernet - da booker du en erfaringskonsulent. Det gjør du ved å fylle ut bestillingsskjemaet på denne siden.

 

Når du har fylt inn skjemaet og sendt det inn vil vi ta kontakt og skrive kontrakt. Vi søker å finne en erfaringskonsulent til deg så fort som mulig, men kan hverken love at vi kan ta oppdraget eller at vi finner riktig erfaringskonsulent på kort tid. Ta derfor kontakt i god tid så er sjansen større!

 

For at vi skal kunne tilby og videreutvikle denne ordningen og gi erfaringskonsulentene den kursingen og oppfølgingen som trengs er vi nødt til å ta betalt. For oppdrag med én erfaringskonsulent inntil 1 times varighet tar vi kr 1500,- for inntil 3 timers varighet tar vi kr 3000,- og for inntil 6 timer tar vi kr 5000,-. Dersom oppdraget krever to erfaringskonsulenter eller flere tar vi henholdsvis kr 2500,- kr 4000,- og kr 6500,- Eventuell reise og opphold vil komme i tillegg, da honoraret går til koordinering av oppdrag, samt at vi honorerer erfaringskonsulenter som gjør oppdrag for oss. Dette for at de ikke skal ha utgifter knyttet til sin frivillige innsats i LFB.

 

Dersom det ikke finnes økonomi til å honorere oss, kan vi vurdere om vi har anledning til å stille opp likevel, men dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt gjennom skjemaet, så blir vi enig om pris og varighet.

 

 

Booke foredrag eller erfaringskonsulent fra LFB
  1. Reise og opphold
    Honorar
    Begge deler
    Annet