Informanter til skole- og forskningsoppgaver

Vi mottar en del henvendelser om informanter til ulike skoleoppgaver - hovedsaklig masteroppgaver, og forskningsprosjekter. Her finner du skjema for å søke informanter og informasjon om de ulike oppgavene og kontaktinformasjon til de som etterspør informantene.

Mer info og videre vil komme etter hvert!

 

Forskningsprosjekter

 

Under finner du informasjon om forskningsprosjekter som søker informanter.

 

Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak - doktorgradsprosjekt

Et doktorgradsprosjekt ønsker inntil 10 personer mellom 18 og 30. Deltakelse innebærer å utfylle et spørreskjema.  Spørsmålene vil dreie seg om overgangen til voksenlivet: utflytting fra fosterhjem, tilknytning til utdanning og arbeidsliv, kontakt med fosterfamilie og øvrig familie, opplevelse av egen livssituasjon i dag og vurdering av egen fosterhjem. Vi ønsker også en kort vurdering av spørreskjemaet. 

les informasjonsskrivet.

 

 

Masteroppgaver

 

Her under finner du informasjon om ulike masteroppgaver som søker informanter.

 

Barn og unges medvirkning i barnevernet

En masterstudent  i sosialt arbeid ved Diakonhjemmet Høgskole arbeider for tiden med sin avsluttende masteroppgave om «barn og unges medvirkning i barnevernet». Oppgaven skal være ferdig våren 2015. Han trenger 6-8 barn og unge i alderen 15-23 år som mottar hjelp fra barnevernet. Spørsmålene vil omhandle hvilke tanker du har rundt det å medvirke, hvordan du opplever hjelpen du får fra barnevernet og hva som skal til for at hjelpen du får skal bli enda bedre i forhold til dine behov.

 

Les informasjonsskrivet om masteroppgaven.

 

 

Suksess i videregående skole for ungdom som har bodd på barnevernsinstitusjon

En masterstudent  i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag skal skrive masteroppgave om temaet "Suksess i videregående skole". Hun trenger tre ungdommer som har klart å gjennomføre videregående skole, enten ved oppnådd studiekompetanse eller fagbrev/svennebrev. Ungdommene må ha hatt et opphold på barnevernsinstitusjon i minimum 6 måneder. Det trenger ikke være en og samme institusjon, men kan være flere korte opphold på ulike institusjoner. Det jeg er opptatt av er å få frem suksesshistoriene. Det er ønskelig at ungdommene/unge voksne befinner seg i Trondheimsområdet.

 

Les informasjonsskrivet om masteroppgaven.

 

Unge voksnes opplevelse av møtet med skolen da de flyttet i fosterhjem

Mastergradsstudent søker informanter i 20-30 årsalder som opplevde å flytte (første gang) i fosterhjem med påfølgende skolebytte, i løpet av barneskolen. Målet er å undersøke Hvordan unge voksne opplevde møtet med skolen da de flyttet i fosterhjem, og hvilke erfaringer lærere har med å møte disse barna i klasserommet? Formålet er å få frem unge voksnes opplevelser som barn i fosterhjem ved å fremheve hvordan møtet med skolen opplevdes i perioden da de flyttet i fosterhjem kombinert med skoleskifte.

Les informasjonsskrivet om masteroppgaven.

 

 

Bacheloroppgaver

 

Her vil det komme informasjon om bacheloroppgaver som søker informanter!

 

 

Annet

 

Under finner du informasjon om andre prosjekter/skoleoppgaver som søker informanter!

 

Å falle mellom to stoler - journaliststudenters graveprosjekt

Tre journaliststudenter søker personer som har opplevd å havne mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien, og som ikke har fått behandlingen han eller hun trengte. De jobber med et relativt stort graveprosjekt om barn som faller mellom to stoler: Mellom barn- og ungdomspsykiatrien og barnevernet. Har du erfaringer med dette og ønsker å bidra til å belyse temaet, anonym eller ikke, kan du lese mer her

 

Søk informanter til skole- og forskningsoppgaver
  1. Dersom du ønsker informanter til et forskningsprosjekt, master- eller bacheloroppgave eller noe annet kan du fylle ut skjemaet.