Bli erfaringskonsulent

Som barnevernsbarnas interesseorganisasjon er det vår jobb å peke på utfordringer i barnevernet, og komme med forslag til bedring. En forutsetning for å kunne gjøre det er at vi har kjennskap til et bredt spekter av erfaringer fra barnevernet, slik at vi kan formidle dem og gjøre dem til en del av kunnskapsgrunnlaget til de som jobber med barnevern. Derfor trenger vi deg som har egenerfaring og som er villig til å formidle dine og andres erfaringer til de som tar beslutninger. Du vil gjøre en forskjell og bidra til å endre barnevernet!

Det krever mot og styrke å være erfaringskonsulent. Man må ha bearbeidet sin egen historie, og kjenne seg trygg på ansvaret det er å representere flere enn seg selv. Som erfaringskonsulent må du reflektere over egne verdier og holdninger, og benytte kunnskapen du sitter med i tråd med hva LFB står for. Som erfaringskonsulent får du ta i bruk erfaringene dine på en måte som er nyttig for flere enn deg selv, og en mulighet til å endre barnevernet. I LFB finner du et fellesskap med andre unge som har liknende opplevelser som deg selv, og ved å bidra til at organisasjonen vokser er du med på å gi barnevernsbarna en sterkere stemme.

En erfaringskonsulent må
– Kjenne til LFB som organisasjon
– Ha bearbeidet egne opplevelser
– Sette seg inn i problemstillinger til oppdrag
– Delta aktivt på oppdrag
– Ha tid og kapasitet til oppdrag, også til forberedelse og etterarbeid
– Delta på erfaringskonsulentkurs

Avbryt
Avbryt
Avbryt
Avbryt
Avbryt
Avbryt

Når du trykker fullfør vil du motta en bekreftelse på epost med litt mer informasjon om hva som videre vil skje. Vi vil ta fortløpende kontakt med deg for å bli bedre kjent og finne områder du kan arbeide med.