Hvilke rettigheter har jeg som barnevernsbarn?

Du har samme rettigheter som alle andre barn og ungdommer, men også samme plikter.

Les mer

Ettervern

Her har vi samlet informasjon om ettervern for både ungdom, og ansatte som jobber i barnevernet. Her kan du som ungdom få tips og råd i forhold til hvordan du kan gå frem for å få en god overgang til voksenlivet.

Les mer

Hvis det er fylkesnemnda som har bestemt at du ikke skal ha kontakt med familien din, anbefaler vi deg å snakke med kontaktpersonen din i barnevernet. Det er mulig å klage til fylkesnemnda, og dette kan kontaktpersonen din hjelpe deg med. Om det er fosterforeldrene eller institusjonen du bor på som sier du ikke får ha samvær er det lurt å snakke med en av disse for å høre deres side av saken. Hvis du mener det ikke er en reell grunn til at du blir nektet samvær av de daglige omsorgspersonene dine bør du snakke med kontaktpersonen din i barnevernet.

Du kan også lese  rettigheter på barneombudet sine nettsider. http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-et-barnevern/

Barnevernet skal i løpet av en uke ha gått gjennom innkommende bekymringsmeldinger. Dersom de velger å sette i gang en undersøkelsessak på grunnlag av en bekymringsmelding har barneverntjenesten tre måneder på seg til å sjekke om barnet har det bra hjemme.

Fra du er fylt 15 år er du selv part i barnevernssaken. Du vil da få tilbud om å lese papirene dine i barnevernet, av og til må du spørre om dette selv. Disse har du også lov til å be om etter du har blitt myndig, og ikke lengre er under barnevernet. Det kan være lurt å lese papirene dine sammen med noen du føler deg trygg på.

Fra du er fylt 15 år er du selv part i barnevernssaken. Du har da rett til å se papirene som barnevernet har i saken din, også bekymringsmeldingene som omhandler deg. Det er mulig å være anonym når man sender inn en bekymringsmelding til barnevernet. Det er likevel sånn at barnevernet hver gang må vurdere om den som har meldt kan fortsette å være anonym gjennom hele saken eller ikke.

Barnevernet har en plikt i å vurdere bekymringsmeldinger som går på hvordan et barn har det i hjemmet. Det kan være meldinger fra helsesøster, familie, skole og naboer. Barnevernet har da tre måneder på seg til å sjekke om barnet har det bra hjemme. Hvis det kommer inn en bekymringsmelding som barneverntjenesten mener er reell åpner barneverntjenesten en undersøkelsessak for å kartlegge barnets situasjon og omsorg. Dersom det i løpet av undersøkelsen kommer frem til at barnet eller foreldrene trenger hjelp, vil det først prøves ut et hjelpetiltak i hjemmet.

Barnevernet jobber på dagtid, men når kontoret stenger har barnevernvakten åpent. Nummeret til barnevernvakten der du bor finner du veldig ofte på nettsidene til kommunen du bor i, eller du kan søke det opp på barnevernvakten.no. På kveldstid, i helger og på helligdager kan du også ringe gratis til alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt, og er døgnåpen i helger og på helligdager. Både barnevernvakten og alarmtelefonen vil ut ifra det du forteller vurdere om det er et behov for akutt hjelp. De kan også gi deg råd og veiledning, og formidle din bekymring videre til barnevernet der du bor.

Barnevernet sin jobb er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig i hjemmet. Dersom foreldrene ikke klarer å gi sine barn omsorg skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge har et trygt sted å bo. Barnevernet jobber i hovedsak på tre måter i forhold til barn og unge. - Generell forebygging - Konkrete hjelpetiltak til familien - I svært alvorlige tilfeller: omsorgsovertakelse Du kan lese mer om barnevern på Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Alle barn som bor i fosterhjem har krav på en tilsynsfører. En tilsynsfører er en voksen som har som jobb å passe på at barn har det bra når de bor i fosterhjem. Tilsynsføreren skal komme på besøk i fosterhjemmet fire ganger i året, og det er til han eller henne du kan fortelle om hvordan du har det. Tilsynsfører skal passe på at barnevernet hører på det du har å si.

I Norge blir man myndig som 18-åring, og først da kan man ta alle avgjørelser på egenhånd. Når en ungdom som bor i fosterhjem eller institusjon nærmer seg myndighetsalderen, har barneverntjenesten plikt til å vurdere om han eller hun trenger oppfølging etter 18-årsdagen.

Hvis du vil klage på barneverntjenesten i din kommune kan du skrive til fylkesmannen. Fylkesmannen er en klageinstans, og kan se om barnevernet har fulgt lovene og reglene som gjelder. Du kan lese mer om fylkesmannen her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Barn-og-foreldre/Barnevern/