Hvilke rettigheter har jeg som barnevernsbarn?

Dine rettigheter

Du har samme rettigheter som alle andre barn og ungdommer, men også samme plikter. Alle må for eksempel rette seg etter reglene der man bor. Det gjelder også om du bor i fosterhjem eller institusjon. Her tar vi opp noen av de rettigheter du kanskje lurer på når du bor i fosterhjem eller på barne-/ungdomshjem.

Hvordan komme i kontakt med barnevernet:

Hvis du eller noen du kjenner ikke har det bra er det viktig å be om hjelp. Noen ganger er det riktig å kontakte barnevernet for hjelp, det kan for eksempel være om du eller noen du kjenner:

– blir slått, sparket eller på annen måte blir utsatt for vold
– opplever at noen hjemme truer om vold
– opplever at noen hjemme utøver vold mot noen andre i hjemmet
– søsken, mor eller far opplever psykisk vold eller blir seksuelt misbrukt
– opplever at en eller begge foreldrene bruker rusmidler
– selv føler at du ikke er trygg i hjemmet, det er ikke flaut å spørre om hjelp

Da kan du enten ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der jobber det voksne som er flinke til å snakke med barn som har det vanskelig. Det er gratis å ringe til alarmtelefonen.

Du kan også ta kontakt med ditt lokale barnevernskontor.

Sjekk også ut BUFDIR og Barneombudets rettighetssider:

Bufdir:
– Hvor kan du få hjelp?
– Rettigheter for deg som bor på institusjon
– Rettigheter for deg som bor i fosterhjem

www.bufdir.no

Barneombudet:
– Hvordan jobber barnevernet?
– Hva kan barnevernet gjøre?
– Rett til å bli hørt i barnevernet?
– Misfornøyd med barnevernet?
– Hva er fylkesnemnda?
– Akuttplassering
– Hva er et fosterhjem?
– Hva er en barnevernsinstitusjon?
– Tilsyn med fosterhjem og barnevernsinstitusjoner
– Ettervern

www.barneombudet.no