Lokale nettverk

START ET LOKALT NETTVERK!

 

Rundt omkring i Norge har Landsforeningen for barnevernsbarn opprettet lokale nettverk for barnevernsbarn. Lokale nettverk er samlingsplasser hvor vi som er eller har vært barnevernsbarn kan bli kjent med hverandre og gjøre ulike aktiviteter. Du kan finne det lokale nettverket som er nærmest deg og treffe andre barnevernsbarn som bor på samme sted.

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker at det skal opprettes flere lokale nettverk rundt om i Norge. Om du som medlem ønsker å være aktiv i lokalt nettverk, men det ikke finnes et der du bor, kan du i samarbeid med hovedkontoret vurdere om du skal opprette et i din kommune.

Når du starter et lokalt nettverk må du eller et annet medlem du får med deg, utnevnes til nettverksansvarlig. Den nettverksansvarlige vil få et særstilt ansvar for fremdriften i det lokale nettverket og har ansvar for kommunikasjon med hovedkontoret. Det er atten års aldersgrense for å være nettverksansvarlig, du må levere politiattest, være medlem av LFB og signere en avtale for oppgaven du tar på deg. Et lokalt nettverk står selv ansvarlig for utvikling og fremdrift og det er krav om jevnlig aktivitet i det lokale nettverket. Det vil bli gitt opplæring i Nettverksplanen, denne fungere som et arbeidsdokument for planlegging av aktivitet i lokale nettverk. I tillegg skal den nettverksansvarlige fire ganger per år delta på obligatoriske nettverksmøter sammen med andre nettverksansvarlige i Landsforeningen for barnevernsbarn. Disse møtene vil foregå via Skype.

Det lokale nettverket står selv ansvarlig for å hente inn midler til å dekke aktiviteter. Hovedkontoret bistår med rådgivning i forhold til dette i oppstarten, hvor vi oppfordrer til å skaffe gode samarbeidsavtaler og sponsorer i nærområdet til deres lokale nettverk. I oppstartsfasen og ved spesielle tilfeller kan hovedkontoret dekke aktiviteter, etter avtale.

Hovedkontoret er behjelpelig med arbeidet i oppstartsfasen. Vi bistår også med å spre informasjonen om det nyoppstartede lokale nettverket til våre medlemmer som bor i området, samt på sosiale medier.

Målgruppen for lokale nettverk er enslige mindreårige asylsøkere og tidligere og nåværende barnevernsbarn. Alle som er deltakere på samlinger må være over 12 år, men vi har ingen øvre aldersgrense. Utenom den nettverksansvarlige behøver ikke deltakere på samling være medlem av Landsforeningen for barnevernsbarn, men vi oppmuntrer selvfølgelig til å verve disse inn i foreningen.

Oversikt over aktive lokale nettverk i Landsforeningen for barnevernsbarn:

LFB – Oslo

LFB – Bergen

LFB – Haugesund

LFB – Tromsø

LFB – Harstad

LFB – Tønsberg

LFB – Arendal

 

Ønsker du å starte et lokalt nettverk i ditt nærområde? Eller ønsker du å komme i kontakt med et allerede eksisterende lokalt nettverk i nærheten av deg? Ta kontakt med hovedkontoret ved Camilla Tryti – telefon: 95 01 56 85, mail: camilla@barnevernsbarna.no.