Dine rettigheter

Du har samme rettigheter som alle andre barn og ungdommer, men også samme plikter. Alle må for eksempel rette seg etter reglene der man bor. Det gjelder også om du bor i fosterhjem eller institusjon. Her tar vi opp noen av de rettigheter du kanskje lurer på når du bor i fosterhjem eller på barne-/ungdomshjem.

Hvordan komme i kontakt med barnevernet?

Hvis du eller noen du kjenner ikke har det bra er det viktig å be om hjelp. Noen ganger er det riktig å kontakte barnevernet for hjelp, det kan for eksempel være om du eller noen du kjenner:

 • blir slått, sparket eller på annen måte blir utsatt for vold
 • opplever at noen hjemme truer om vold
 • opplever at noen hjemme utøver vold mot noen andre i hjemmet - søsken, mor eller far
 • opplever psykisk vold
 • blir seksuelt misbrukt
 • opplever at en eller begge foreldrene bruker rusmidler

Da kan du enten ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der jobbar det vaksne som er flinke til å snakke med barn som har det vanskeleg. Det er gratis å ringe til alarmtelefonen. 

Du kan også ta kontakt med ditt lokale barnevernskontor.

 

Trykk her for å lese Landsforeningen for barnevernsbarns rettighetsbrosjyre.

Dine rettigheter
Landsforeningen for barnevernsbarn forside "dine rettigheter"-brosjyre

 

 

Dine rettigheter er en brosjyre
for deg som har spørsmål om
dine rettigheter som
barn/ungdom i kontakt
med barnevernet.  

Her kan du blant annet lese om 

- Rettigheter og plikter
- Saksgangen i en barnevernssak
- Lovverk og regler som angår deg

 

Sjekk også ut Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets og Barneombudet sin side om dine rettigheter i barnevernet, her får du videre svar på:

Bufdir

 • Hvor kan du få hjelp?
 • Rettigheter for deg som bor på institusjon
 • Rettigheter for deg som bor i fosterhjem

Barneombudet

 • Hvordan jobber barnevernet?
 • Hva kan barnevernet gjøre?
 • Rett til å bli hørt i barnevernet?
 • Misfornøyd med barnevernet?
 • Hva er fylkesnemnda?
 • Akuttplassering
 • Hva er et fosterhjem?
 • Hva er en barnevernsinstitusjon?
 • Tilsyn med fosterhjem og barnevernsinstitusjoner
 • Ettervern

 

Lurer du på noe om dine rettigheter du ikke finner svar på her?
 1. Finner du ikke det du leter etter om dine rettigheter på denne siden? Gi beskjed til oss om det og hva det er du lurer på så skal vi se på det og både oppdatere nettsiden og gi deg svar så fort vi rekker det :)