Hva er en erfaringskonsulent?

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å bidra til et bedre barnevern, og utdanner derfor erfaringskonsulenter som kan representere barnevernsbarnas stemme. Alle våre erfaringskonsulenter har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten selv, og sitter med en unik kompetanse på hvordan det er å være de som barnevernet skal hjelpe og beskytte.

LFBs erfaringskonsulenter skal sikre at barnevernsbarn får medvirke i alle saker som angår dem. Vi jobber for å utdanne erfaringskonsulenter over hele landet slik at vi får en enda bredere kontaktflate utad. Dette vil være med på å synliggjøre organisasjonen for flere barnevernsbarn, og dermed gjøre oss i stand til å tale enda flere barnevernsbarns sak.

SE VIDEO AV NOEN AV VÅRE ERFARINGSKONSULENTER HER!

Det krever mot og styrke å være erfaringskonsulent. Du må ha bearbeidet din egen historie, og kjenne deg trygg på ansvaret det er å representere flere enn deg selv. Som erfaringskonsulent må du reflektere over egne verdier og holdninger, og være i stand til å benytte kunnskapen du sitter med i tråd med det LFB står for.Det kan være vanskelig for vår brukergruppe å nå fram med sine synspunkter og meninger i barnevernet. Særlig fordi mange av barna i barnevernet er, nettopp barn, og derfor er dårligere rustet enn voksne til å tale sin egen sak. Våre erfaringskonsulenter bidrar til å bedre tjenestene ved at de løfter barnevernsbarnas erfaringer inn i de fora hvor tjenesteutviklingen skjer.

Har du hatt tiltak fra barneverntjenesten og lyst til å være med og gjøre en forskjell? Søk om å bli erfaringskonsulent for oss ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Ønsker du å booke en av våre erfaringskonsulenter som foredragsholder eller liknende kan du gå inn her.