LFBs 10 bud for Framtidens Ettervern

En av de første sakene Landsforeningen For Barnevernsbarn kjempet og fikk gjennomslag for etter stiftelsen i 1997 var at ettervern for unge som selv ønsker det skal gjelde fram til fylte 23 år. Våre medlemmer er helt tydelige på hvor essensielt godt ettervern er, og vi har selv erfart hvor enorm betydning god oppfølging kan ha. Samtidig står etterverntilbudet til de unge i overgangen til voksenlivet overfor mange utfordringer. Vi har derfor satt sammen ti bud for framtidas ettervern:

Les mer