Hva sier barnevernloven om ettervern?

Hva sier barnevernloven om ettervern?

Her finner du den mest omfattende og dessuten best oppdaterte oversikten over hva barnevernloven sier om denne delen av barnevernarbeidet.

 

Barneverntjenestens begrunnelsesplikt

Den nyeste endringen av Lov om barneverntjenester som omhandler ettervern kom 1. juli 2009. Den slår blant annet fast at barneverntjenesten skal begrunne det dersom den IKKE gir tilbud om ettervern til en ungdom.

Du kan lese mer om lovendringen av 2009 på denne linken.

 

Spørsmål og svar om ettervernbestemmelsene i Lov om barneverntjenester

Nedenfor vil du finne mye stoff som gjengir hva loven sier om overgang og ettervern, og som forklarer hvordan loven kan brukes for å sikre en god overgang til en selvstendig tilværeelse for ungdom. Vi har lagt opp denne delen av Ettervernsiden som spørsmål og svar, fordi det er lettere å lese. Trykk på hvert enkelt punkt for å lese svarene.

Vårt lovverk på ettervernsområdet har gjennomgått flere endringer opp gjennom årene. En gjennomgang av dette kan du lese i Storø, Jan (2009): Fra eftertilsyn til overgang og selvbestemmelse. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3/2009

En annen side ved lovverket som det kan være interessant å se nærmere på er om det gir sterke nok føringer for ettervernet. Landsforeningen for barnevernbarn har i mange år krevet at det innføres en rettighet til ettervern, uten å få gjennomslag for dette. Internasjonalt har det vært dokumentert at et svakt lovverk på dette området fører til at unge får svært varierende ettervern og ikke god nok hjelp (Mendes, P & Moslehuddin, B.: (2006): From Dependence to Interdependence: Towards better Outcomes for Young People Leaving State Care. Child Abuse Review, Vol 15, 110-126)