#HØROSS

#HØROSS

Blir du hørt før politikerne bestemmer ting som går ut over ditt liv? Benytt sjansen til å gjøre din stemme hørt!

UNICEF Norge og NRK MP3 gjennomfører nå en kampanje i forbindelse med å løfte de unges stemmer, kalt #Høross.

I hvilke saker blir din stemme ikke hørt? 
Mangler skolen helsesøster? Slutter bussene å gå for tidlig på kvelden slik at det er vanskelig å få vært sammen med venner? Spør politikerne de unge i saker som får konsekvenser for dere?

Alle barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor har UNICEF Norge og NRK MP3 laget #Høross.
Gå inn på www.høross.no og legg igjen din melding, eller bruk #Høross på twitter og instagram. Så skal vi forsøke å få de som bestemmer til å lytte.

#Høross har vi laget for å markere at FNs barnekonvensjonen er 25 år. I den forbindelsen ønsker vi å sette fokus på én av de rettighetene i Norge som ikke blir oppfylt, nemlig artikkel 12 som sier at barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem.

Benytt sjansen til å gjøre din stemme hørt!

http://www.hoeross.no/