Barnevern og psykisk helse

Barnevernsbarn trenger et psykisk helsevern som er tilpasset individet, ikke new public management.

De viktigste komponentene i psykisk helsehjelp for barnevernsbarn er tid, tillit og tilstedeværelse. I dag blir alt for mange behandlet for de første symptomene som kan settes sammen til en diagnose.

Forandringsfabrikken setter fokus på noe svært viktig i en artikkel på psykol.no 19. mai. Her sier de blant annet at ”psykisk helsevern ikke tar tak i det vanskeligste, det som er vondest inne i oss.” Landsforeningen for barnevernsbarn er helt enig i at det alt for ofte ikke gis tid og rom for å komme inn i det innerste og vanskeligste. Dette støttes også av fagfolk ”barn og unge får behandling for adferdsproblemer gjennom diagnoser og piller og adferdskontroll og strenge grenser, fremfor å få behandling for selve årsakene til den dårlige adferden.” Det uttalte Mogens Albæk og Heine Steinkopf, begge psykologspesialister i regionalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress(RVTS) sør på en konferanse i juni 2013. Derfor mener vi i LFB at det må til et tettere samarbeid mellom barnepsykiatrien og barnevernet. Vi må hente ut det beste fra begge verdener. Vi må knytte relasjonsarbeidet tettere med behandlingsarbeidet.

Det er helt riktig som proffene sier at å stoppe ved medisinering er sjeldent, om noen gang, riktig. Behovet for å snakke om det vonde er stort. Dog anerkjenner vi at diagnostisering kan ha en verdi, så lenge det gjøres på riktig måte. Vi trenger kvalitativ god behandling i barnepsykiatrien, ikke flest mulig diagnoser.

Samtidig må vi ikke gå i fellen ved å si at en kompetanseheving blant miljøpersonalet er nok. Det er mange som har stort behov for psykologisk hjelp. Her må vi heller finne en måte at den hjelpen i større grad er tilpasset behovet.

Som Psykologiforeningen skrev i et innspill til barnevernlovutvalget vil behovet ofte være rettet mot omsorgsituasjonen. Videre at rammevilkårene for psykisk helsevern ikke er tilstedet for slikt arbeid. Vi ønsker derfor å ta til ordet for å endre rammevilkårene. Blant annet vil det være positivt med psykologer som arbeider i miljøet på institusjoner.

Løsningen er et system som gir psykologene tid til å være tilgjengelig, interessert og nysgjerrig slik at vi kan få snakke om det vonde og få hjelp til å forstå og lære oss å leve med det vonde.

Sandrina Sandell
Nestleder
Landsforeningen for barnevernsbarn 

 

Slik så det ut på trykk i VG søndag 31. mai. 

 

Barnevern og psykisk helse
Innlegg om barnevern og psykisk helse av nestleder Sandrina Sandell i VG 31.5.2015