Barnevernet hjalp meg

Har du lyst til prosjektet "Barnevernet hjalp meg" som skal søke å avkrefte fordommer knyttet til barnevernet og til barnevernsbarn?

"Barnevernet hjalp meg - Inspirerende historier fra barnevernet.", et Redd Barna prosjekt.

 

Mange barnevernsbarn forteller at de føler en takknemlighet overfor barnevernet som hjalp dem i en vanskelig periode av livet. Samtidig som det finnes utfordringer i dagens barnevern, finnes det også eksempler på at barn har blitt møtt på en god måte, blir sett og hørt, og fått hjelp. Dessverre er det sjelden disse historiene blir formidlet gjennom media og på folkemunne. Et unyansert negativt syn på barnevernet kan hindre mange i å ta kontakt med barnevernet, og å si ja til hjelpetiltak. Dette gjør at det blir vanskeligere for barnevernet å hjelpe barn som har det vondt eller som strever.

Redd Barna vil derfor samle gode historier fra unge med erfaring fra barnevernet og formidle dette videre både til barn og unge og voksne, inkludert de som jobber med barnevern.

Målet med prosjektet er at voksne, ungdommer og barn skal bli bedre informert om og bevisstgjort på hva barnevernet faktisk er og gjør ut fra barns egne erfaringer. Vi ønsker også å avkrefte fordommer knyttet til barnevernet og til «barnevernsbarn», og skape et mer positivt syn på barnevernet som gjør det lettere å ta kontakt. Det er også et mål at barnevernets ansatte skal få styrket sin kunnskap om hva barn selv opplever som godt barnevernsarbeid.

Til unge i alderen 14- 25 år; har du lyst til å svare på en undersøkelse om dine erfaringer fra barnevernet? Eller dele din historie enten i samlinger med andre barnevernsbarn eller i en samtale med en av oss i prosjektet? Du kan svare helt anonymt, og det er også mulighet for å ombestemme seg underveis.

Trykk her for komme til undersøkelsen

På forhånd - tusen takk for hjelpen!

Ønsker du mer informasjon eller har noen kommentarer kan du kontakte prosjektleder, Hege Sundt på telefon 91817814 eller e-post; hegesun@online.no