Barnevernsbarnas nye ledelse

Barnevernsbarnas nye ledelse

Martin Sansri Andersen ble i helgen valgt av landsmøtet i Landsforeningen for barnevernsbarn som organisasjonens øverste leder. Med egen erfaring fra barnevernet har han god kjennskap til hva som må endres både holdningsmessig, faglig og politisk.

Jeg er stolt og ydmyk av å ha fått tilliten til å lede Landsforeningen for barnevernsbarn de neste to årene. Mitt store prosjekt er å styrke LFBs rolle i samfunnsdebatten og sikre gjennomslag.

Det første jeg vil gjøre er å invitere alle politiske partier til å samtale om hvordan vi sammen kan skape et barnevern på barnas premisser og som er rettet for framtiden.

I helgen har LFB også revidert sin politiske plattform. LFB krever nå at barnevernsbarn skal ha rett til ettervern til fylte 23.

Vi krever at lovutvalget nå legger fram en rettighetslov som gir barnevernsbarn et godt grunnlag for en god overgang til voksenlivet.

Barnevernsbarnas nye ledelse
Nytt styre i Landsforeningen for barnevernsbarn. På bildet fra venstre; Camilla Røneid Hansen, Thomas Johansen, Anna Celine Røstbakken, Alexander Skadberg, Ada Hansson, Sandrina Sandell, Martin Sansri Andersen, Aino Lilja Petterson. Forran; Stine Slettås Machlar

LFBs styre 2015/2016

 

Leder                Martin Sansri Andersen

Nestleder          Sandrina Sandell

Styremedlem    Aino Lilja Petterson

Styremedlem    Stine Slettås Machlar

Styremedlem    Alexander Skadberg

Styremedlem    Anna Celine Røstbakken

 

Varamedlem     Ada Hansson

Varamedlem     Camilla Røneid Hansen

Varamedlem     Thomas Johansen