Brenner du for å formidle din historie?

Brenner du for å formidle din historie?

Vil du være med på et spennede prosjekt der du får fortelle din historie fra barnevernet?

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å invitere 8-10 ordinære medlemmer til en workshop, i digital historiefortelling 28-30 mars 2014.

 Tema:

”Min opplevelse av barnevernet.”

”Hva har barnevernet betydd for meg?”

- En fortelling laget i en digital historiefortelling workshop

Bakgrunn og formål

Landsforningen for Barnevernsbarn ønsker å formidle historiene til våre ordinære medlemmer.

Gjennom "Digital Historiefortelling" ønsker vi å bruke virkemidler som lyd, bilde og tekst for å formidle erfaringer og refleksjoner barnevernsbarn har hatt gjennom møtet med barnevernet.

Landsforningen for Barnevernsbarn starter nå et prosjekt der vi inviterer medlemmer til en tre dagers Workshop i Digital Historiefortelling.

Vi ønsker å få erfaringene fra alle dere som har vært i barnevernet. Erfaringene og det dere vil fortelle vil vi bruke når vi holder presentasjoner, på våre nettsider og i sosiale medier (f.esk. Facebook, Twitter, YouTube). Slik at vi kan gi et nyansert bilde av opplevelsene i barnevernet.

Samtidig vil vi nå både politikere, ansatte og ledere i de ulike tjenestene, for å styrke det arbeid de skal gjøre og det ansvaret de har for barnevernsbarn.

 

Hva er en ”digital fortelling”?

Man kan si at alle fortellinger som blir produsert ved hjelp av digitale medier er en digital historie. Enten det gjelder en PowerPoint-presentasjon i jobbsammenheng eller et slideshow av feriebilder, som vises frem for familie og venner.

I vår sammenheng jobber vi med digital historiefortelling basert på en modell ”Center for Digital Storytelling” i San Fransisco har utviklet over flere år.

Kort fortalt vi det si at fortelleren forteller sin historie ved bruk av egen stemme. Fortellingen spilles inn ved hjelp av en diktafon og danner basis for den digitale fortellingen. Deretter kan det legges til bilder, videoklipp, tegninger, brev/dokumenter, avisutklipp og lignende. I tillegg kan det legges til ulike lydfiler, som musikk og/eller andre lydeffekter. Hver enkelt av dere bestemmer dette helt selv og vil få hjelp og støtte underveis.

Alt settes sammen og redigeres i et enkelt dataprogram, som følger med på PC eller Mac. En digital historie vil som regel ha en lengde på 3-4 minutter. (Digitale fortellinger kan også lages på iPad eller en smarttelefon).

De som skal delta i en workshop trenger ikke å være eksperter på data eller videoredigering. Alle vil få nok opplæring før vi setter i gang. Vi hjelper hverandre underveis. Digitale fortellinger er enkle å lage teknisk og krever ikke mye utstyr, kunnskap eller erfaring. Du kan ta med deg din egen PC eller Mac eller få låne av oss.

Selv om selve produksjonen er enkel, kan filmene ha et viktig budskap og gjennom ulike virkemidler fortelle mye på 3-4 minutter.

Digitale fortellinger kan være helt personlige og lyriske i uttrykket, de kan være fortellende, reflekterende, dramatiske eller dokumentariske. Det er bare fantasien som setter grenser.

Hovedfokus i de historiene vi ønsker å jobbe frem i dette prosjektet handler om opplevelsen av å være barnevernsbarn. Hva har barnevernet betydd for deg? Hva vil du fortelle andre barnevernsbarn om barnevernet? Eller vil du fortelle noe om barnevernsbarn til fagfolk?

Det er ikke et mål for dette prosjektet at du som barnevernsbarn skal utlevere personlige opplysninger om deg selv eller den du er pårørende til. Vi ønsker å høre din fortelling om opplevelser fra barnevernet.

 

Hvem deltar fra Landsforeningen for barnevernsbarn?

Instruktør i workshopene er Joe Sowerby. Han er utdannet familieterapeut, gruppepsykoterapeut og fotograf. Han har også et instruktørkurs hos ”Center for Digital Storytelling” i San Francisco.

Joe jobber til daglig som familieterapeut på Ungdomspsykiatrisk Klinikk, AHUS.

Marius Eriksen, koordinator, fra Landsforeningen for barnevernsbarna vil også delta sammen med Joe. Han har mange års erfaring og utdannelse som foredragsholder og coach, samt at han har utviklet og deltatt på mange talspersonkurs i regi av Landsforeningen for barnevernsbarn.

 

Hvordan ser en Workshop ut?

Workshopen vil gå over tre dager, med oppstart på fredag morgen og avslutning søndag ettermiddag. Landsforeningen for barnevernsbarn vil stå for reise, kost og losji. Vi kommer til å holde på i ca. 8 timer hver dag, inkludert flere pauser.

 

Dag 1 - begynner med en innføring i digital historie og en gjennomgang av de sju trinn som danner grunnlag for en digital historie. Deltakere jobber med å finne frem til sin historie og forteller den forteller til gruppen. De hjelper til å spisse historien. Det blir en kort skriveøvelse og vi kommer i gang med layout av historien.

Dag 2 - starter med en innføring i bruk av videoredigeringsverktøy. Det blir tid til å skanne bilder og annet materiell som skal digitaliseres. Deretter fortsetter vi å finjustere teksten i historien. Deltakerne spiller inn lydopptak der de leser inn sin historie. Resten av dagen går med til produksjon av videofilmen.

Dag 3 - handler om å gjøre ferdig videoen og redigering. Til slutt blir det fremvisning av alle de ferdigproduserte videoene.

 

Hva skjer med historien du lager?

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å gi barnevernsbarn mulighet til å fortelle om sin opplevelse av Barnevernet. Vi ønsker også å kunne bruke disse korte og konsise historiene til å fortelle andre barnevernsbarn, fagfolk og samarbeidsparter om betydningen av barnevernsbarns stemme.

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å bruke filmene på våre nettsider og i sosiale medier for å bli enda mer synlige.

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker å bruke videosnuttene som en del av presentasjonen av det arbeidet som blir gjort med våre Talspersoner.

Vi bruker ikke filmen din dersom du ikke samtykker til det. Du kan når som helst ombestemme deg, også etter at filmen er ferdig. Vi lager en skriftlig avtale med hver enkelt av dere.

 

Hvilken gevinst får du av å være med?

Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn forstår at å delta i dette prosjektet vil kreve både tid og krefter av deg som deltaker. Du må sette av tre dager til å være med på workshopen og bidra med din historie og samarbeide med de andre. 

Det Landsforeningen for barnevernsbarn kan bidra med tilbake til deg som deltaker er at du får en mulighet til å reflektere sammen med andre hva barnevernet har betydd for deg. Din erfaring kan bli viktig for andre barnevernsbarn, fagfolk og politikere som skal jobbe med og for barnevernet.

 

I tillegg vil du få:

 • innsikt i hva en digital historie er
 • fortalt din historie om barnevernet
 • få tilbakemelding og gi tilbakemelding på de andre historiene
 • hjelp til skriveprosess
 • innføring i bruk av digitale hjelpemidler
 • veiledning og hjelp underveis på layout, bruk av audio og visuelle uttrykk for å forsterke budskap

 

Vi står for reise, kost og losji. Vi kommer til å bo på et hotell. Du skal ikke ha ekstra kostnader for å delta på denne Workshopen. Vi dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Vi håper også vi får 3 hyggelige, lærerike og morsomme dager sammen!

 

Tid og sted

Vi møtes fredag 28. mars kl 11 og avslutter søndag 30. mars kl 15.

 

Frist for søknad er satt til 9. mars. Når søknad er mottatt, kommer vi tilbake med nærmere opplysninger om sted i Oslo området. Vi kommer til å bo på et hotell og være samlet hele kurset.

 

Hvordan melder jeg meg som deltaker?                 

Du fyller ut skjemaet under og trykker send. Skulle du ha spørsmål til arrangementet så ring Marius på tlf 47 48 59 20. Vi velger ut 8-10 deltakere som vil få beskjed innen tirsdag 11. mars.

Søknad om deltakelse på workshop i "Digital historiefortelling"
 1. For å være med på workshopen i "Digital historiefortelling" må du være ordinært medlem i Landforeningen for barnevernsbarn. Det koster ingenting å melde seg på kurset. Du må også samtykke i at resultatet kan brukes av LFB for å markedsføre oss og å fortelle barnevernsbarnas stemmer. Jo bedre du klarer å formidle din historie du vil formidle til andre i søknaden, jo større er muligheten for å bli plukket ut som deltaker. Fyll ut søknadsskjemaet hvis du ønsker å delta! Felt merket * MÅ fylles ut!

 2. E-post
  Facebook
  Nettsiden til LFB
  Tips fra en venn
  Nyhetsbrev
  Annet