God respons på Arendalsuka

God respons på Arendalsuka

LFB var tilstede på stand under Arendalsuka med stor suksess.

Arendaslsuka er Norges årlige møteplass der representanter for politikk og næringsliv møter folk for samtale og debatt.

Vi var tilstede med egen stand der vi var på plass med eget telt (sponset av Bufetat Sør) og våre nye infobrosjyrer.

 

God respons på Arendalsuka
Siv Jensen og LFBs fungerende leder

Vi fikk en flott samtale med Finansminister, Siv Jensen, hvor vi tok opp både barnevernsbarns psykiske helse og rettighetsfesting av barnevernsloven.

 

God respons på Arendalsuka
Trine Skei Grande og LFB-gjengen

Venstres leder, Trine Skei Grande, tok turen innom standen vår under Arendalsuka. Vi snakket blant annet om rettighetsfesting av barnevernsloven, noe Venstre har programfestet. Vi er svært glad for at Venstre støtter oss i denne viktige saken og ser fram til videre samarbeid!

God respons på Arendalsuka
Svein Harberg og deler av styret

Leder av Familie- og kulturkomitten, Svein Harberg fra Høyre, besøkte vår stand under. Her fikk vi snakket om mye viktige temaer for barnevernsbarn, som rettighetsfesting av barnevernsloven og autorisasjonsordning for sosialfagsarbeidere. Vi ser fram til et videre godt samarbeid med både Svein, Høyre og komiteen!

God respons på Arendalsuka
Veronika i samtale med Solveig Horne

Veronika i samtale med Barneminister Solveig Horne om rettighetsfesting av barnevernsloven og autorisasjon av sosialfagsarbeidere. Vi håper regjeringen tar oppfølgingen og sikrer barnevernsbarns rettsikkerhet og ser fram til videre godt samarbeid.

God respons på Arendalsuka
Paneldebatt under ArendalsukaVeronika i sofaen på seminar Oppvekstsofaen i regi av Bufetat Sør sammen med Tonna brix. Tema er vendepunktet. Alle tre snakker om den trygge voksne som står i det med deg, lytter og bryr seg. Oppfordrer å snakke om vold og psykisk helse i skolen - snakke om tabuene. Samt at barn får rett til en god barndom - ja til barnevernsloven som rettighetslov.

 

God respons på Arendalsuka
Audun Lysbakken og fungerende leder Veronika Løveng Hansen

Audun Lysbakken kom på besøk på standen. Vi snakket blant annet om rettighetsfesting av barnevernsloven, noe Sosialistisk Venstraparti støtter oss i. Vi er svært glade for støtten og ser fram til et videre godt samarbeid for å sikre barnevernsbarns rettsikkerhet.

 

Vi taker for en fantastisk uke og kommer tilbake neste år!