LFB MUSIKKCAMP 2014

LFB MUSIKKCAMP 2014

Landsforeningen for barnevernsbarn har den glede å invitere ungdommer i alderen 15 - 19 årsom har aktiv sak i barnevernet til 6 dagers Musikkcamp den 22.06.14- 28.06.14 på Storaas Gjestegaard - Kongsberg.

Om Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb)

Landsforeningen for barnevernsbarn er en organisasjon for barn og ungdom som har eller har hatt tiltak i barnvernet. Målsettingen med foreningens aktivitet erå gi barnevernsbarn en stemme og medvirkning i saker som berører dem. Lfb arbeider for å bedre rettigheter for barn og unge under omsorg, samt å endre stereotype oppfatninger om barnevernet og barnevernsbarn. Lfb involverer barnvernsbarn gjennom forskjellige arrangementer, og deltar aktivt i offentlige debatter. Lfb ble etablert i 1997.Om Lfb Musikkcamp

LFB MUSIKKCAMP 2014
Musikkcamp LFB 2014 - 3

Lfb Musikkcamp er en sommerleir for ungdommer med musikkinteresse. Profesjonelle musikkinstruktører i fra musikkleirtiltaket MusikkCamp underviser nybegynnere og øvede deltakere. Allerede andre dag på leir settes deltakerne inn i samspillgrupper - med mål om å øve inn 2 - 3 sanger i løpet av uken. Lfb Musikkcamp arrangeres for 10 året på rad, og det er satt av 15 plasser til årets camp. Utvelgelsen av hvem som får plass på camp blir foretatt ut i fra en helhetsvurdering etter nytte og behov. Lfb tilbyr barnevernsungdommer et hyggelig og trygt ferieopphold inneholdende mestringsaktiviteter som utfordrer og utvikler den enkeltes ferdighetsnivå og sosiale omgang. Dagene består i fire musikkøkter i tillegg til andre sosiale aktiviteter som bading, fotball, volleyball m. m. Det stilles ingen krav til instrumentforkunnskaper, men det er en fordel med litt erfaring.    

Campen er rusfri, og har noen få men klare regler som alle må følge.Brudd på regler fører til hjemsendelse for egen regning.

Alle instruktører, ledere og miljøarbeidere har godkjent politiattest.

 

LFB MUSIKKCAMP 2014
Musikkcamp LFB 2014 - 1

Om musikkleirtiltaket MusikkCamp

MusikkCamp (www.musikkcamp.no) er et musikkleirtilbud for barn og ungdom i alderen 12 – 19 år. På MusikkCamp får deltakerne opplæring/undervisning på instrumenter - med hovedvekt på samspill i band. Instruktørene i MusikkCamp skreddersyr undervisningsopplegg, og har lang og bred erfaring i forhold til deltakere med spesielle behov.

 

Kostnader

Landsforeningen for barnevernsbarn søker hvert år inn midler til camp i fra flere legater. Målet er å dekke så mye som mulig av leirkostnaden. I år er det satt en egenandel til kr.2000. Reiseutgifter til og fra samlingssted på Kongsberg jernbanestasjon kommer i tillegg.

 

Informasjon

 • Deltakeren som meldes på må kunne fungere både selvstendig og i sammen med andre ungdommer. Deltakeren kan ikke ha et aktivt rusproblem.
 • Hvis deltakeren bruker medisiner så må han/hun selv ta ansvar for å ta disse.Vi kan hjelpe til med å minne på å ta medisiner hvis det blir nødvendig.
 • Deltakeren må ha gyldig nødvendige forsikringer.
 • LFB MUSIKKCAMP 2014
  Musikkcamp LFB 2014 - 4

  Det må gis en kort begrunnelse for ønske om plass på Lfb Musikkcamp.
 • Lfb står for transport fra og til samlingssted på Kongsberg jernbanestasjon, og har ansvaret frakl.14.30på ankomst dagen. Avreisedagen opphører ansvaret etter ankomst jernbanestasjonenkl.13.30.Det er ikke tillatt å ta med egen bil på Lfb Musikkcamp!
 • Det vil bli gitt fyldig informasjon til både foresatte, saksbehandler og deltaker om reise og program ved bekreftelse av plass.
 • Ved brudd på regler sendes deltakeren hjem for egen kostnad. Hvis deltakeren selv velger å avslutte oppholdet, dekker ikke Lfb ekstra kostnader til hjemreise.
 • Påmeldingen er bindende.
 • Søknadsfrist 25. mai.

Søknad sendes på en av følgende tre måter:

1)   Pr. post

2)   Skann inn søknadsskjemaet og send til vår e-post: post@musikkcamp.no

3)   Send oss en forespørsel om Word søknadsskjema, slik at dere kan sende oss utfylt skjema tilbake på vår e–post.             

Spørsmål rettes til MusikkCamp ved André Ellefsen - tlf. 930 80 529 (kl 09 – 16), eller e-post: post@musikkcamp.no

Mer om stedet: www.storaas.no

Søknad kan du laste ned ved å klikke her:

Søknaden sendes pr. post til:             

MusikkCamp

Postboks 21

2165 Hvam

eller e–post: post@musikkcamp.no                                          

NB! Merkes: LFB MUSIKKCAMP