Landsforeningen for barnevernsbarn anmelder Motivasjonskollektivet

Landsforeningen for barnevernsbarn anmelder Motivasjonskollektivet

Etter innspill fra våre medlemmer går LFB til det skritt å politianmelde Motivasjonskollektivet, ved daglig leder Bjørn Skotaam, for brudd på Barnevernsloven.

Gjennom NRK Brennpunkts dokumentar “Med tvang skal vondt fordrives” fikk Norges befolkning et
innblikk i noe flere av våre medlemmer kjenner til alt for vel.

Det er ikke akseptabelt at institusjoner benytter seg av denne typen metoder og det er viktig at institusjoner granskes nøye slik at uakseptable forhold som dette avdekkes. For de institusjonene som bryter loven må det finnes umiddelbare rettslige konsekvenser.

LFB står sammen med sine medlemmer og krever at ungdommene som er tråkket på, “psyket ned” og fratatt sin frihet gjennom bruk av lovstridige metoder, må få oppfølging og erstatning. Også disse ungdommene har krav på en verdig start på voksenlivet, uten å måtte kjempe for det i lange og utmattende prosesser.

- Det er viktig at de ungdommene som kanskje sitter på
“slusa” i dette sekundet, føler at noen står opp og kjemper for deres rett,
sier en av LFBs medlemmer Jan Kristian

Vi kan hverken akseptere eller forstå at det finnes slike tiltak i 2014 og vil følge opp politianmeldelsen av Motivasjonskollektivet, med et brev til Helsetilsynet, samt Barne-, Likestilling og Inkluderingsdepartementet.

I forbindelse med innleveringen av politianmeldelsen, inviterer vi pressen til et møte, der representanter for LFB vil svare på spørsmål rundt dette.

Dato: 10. Mars 2014, klokka 09:00

Sted:
Utenfor Grønland politistasjon, hovedinngangen

Henvendelser til LFB: Veronika Løveng Hansen, Nestleder i LFB

Tlf: 91 72 32 88