Landsmøte 2014

Landsmøte 2014

Invitasjon til landsmøte 2014 i Landsforeningen for barnevernsbarn 10.-11. mai.

Alle medlemmer av Landsforeningen for barnevernsbarn inviteres til Landsmøtet. Ved å delta på Landsmøtet 2014 vil det gi deg muligheten til å bidra i organisasjonene og ikke minst påvirke hva vi skal jobbe med og fokuseres på i tiden som kommer.

"Sammen er vi sterke!"

 

I år blir landsmøtet avholdt 10.-11. mai på vakre Sanner hotell.

Landsmøte 2014
Sanner Hotell

For mer info om Sanner se www.sanner-hotell.no

  

Påmeldingen og saker du ønsker skal bli tatt opp må sendes styret innen 28. mars og merkes med LM til

post@barnevernsbarna.no

 

Innkalling, dagsorden, saksliste og nødvendige sakspapirer sendes ut til de påmeldte innen 26. april 2013

 

Hjertelig velkommen til landsmøte!

 

Hilsen Styret LFB

 

Les mer om landsmøtet iht vedtektene til Lfb: http://www.barnevernsbarna.no/no/om_foreningen/vedtekter

PS! Vi vil gjøre oppmerksom på at invitasjonen kommer noe senere enn vedtektene tilsier og beklager dette. Vanlige medlemmer får dekket både reise og opphold i forbindelse med landsmøtet.