Medlemsundersøkelse 2015

Medlemsundersøkelse 2015

Hva mener du om Landsforeningen for barnevernsbarn? Svar på LFBs medlemsundersøkelse 2015!

Kjære medlem,

Vi ønsker svært gjerne å vite hva du som medlem mener om LFB slik at vi kan skape den beste versjonen av LFB! 

Landsmøtet 2015 bestemte at LFB skulle gjennomføre en organisasjonsgjennomgang med mål om å sikre en best mulig organisering slik at LFB kan oppnå målene bedre og raskere. For vite hva som skal gjøres er det en fordel å vurdere dagens organisering og ikke minst finne ut hvordan medlemmene selv ønsker at LFB skal organiseres i framtiden. Derfor trenger vi din hjelp til å svare på noen spørsmål, og det tar ikke mange minuttene. 

Husk at dette er din måte å påvirke hvordan LFB skal arbeide framover, hva som skal prioriteres og hvordan LFB skal nå sine mål! Siste frist for å svare er i løpet av onsdag 30. september. 

 

Svar på undersøkelsen her! Vi vil på forhånd takke for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Med vennlig hilsen

Organisasjonskomiteen i
Landsforeningen for barnevernsbarn