Motivasjonskollektivet må legge ned

Motivasjonskollektivet må legge ned

Fylkesmannen i Oslo og Akershus påla Motivasjonskollektivet å legge ned korttidsavdelingen tidligere i høst. Motivasjonskollektivet fikk frist til 01.10.14 for å rette forholdene. Fylkesmannen har nå gjort en helhetsvurdering og kommet fram til at "styrets tiltak ikke kan anses å være tilstrekkelig for å rette de feil og mangler som over tid har fremkommet."

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver i en pressemelding at de:

"Etter en helhetsvurdering har (...) kommet til at styrets tiltak ikke kan anses å være tilstrekkelig for å rette de feil og mangler som over tid har fremkommet. Tidligere pålegg, og den veiledningen Stiftelsen Motivasjonskollektivet har mottatt gjennom lang tid, har ikke ført til varig endring av praksisen ved korttidsavdelingen. Fylkesmannen vurderer derfor at driften av korttidsavdelingen ved Motivasjonskollektivet fortsatt vil være uforsvarlig og kan ha skadelige følger for de ungdommer som bor der."

Landsforeningen for barnevernsbarn er svært fornøyde med Fylkesmannens avgjørelse og ser fram til at de skremmende historiene fra Motivasjonskollektivet blir akkurat det - historier, noe som tilhører fortiden. Vi må kreve kvalitetstiltak i barnevernet. I denne saken har MK fått for mange muligheter til klare å hoppe over listen. Der barnevernstiltak river lista og ikke tilbyr god nok kvalitet, må veien til nedleggelse være kortere enn hva den har vært i denne saken. Det er ikke bare bedrifters/organisasjoners mulighet til å overleve - dette gjelder barn og unges liv. 

 

Henvendelser rettes:

Veronika Løveng-Hansen                                                         Maria Reklev
Fungerende leder i Barnevernsbarna                                    Organisasjonssekretær
917 23 288                                                                                   941 30 873

 

Etter Fylkesmannen 26. august kom med varsel om pålegg for legge ned korttidsavdelingen gikk vi ut med følgende pressemelding:

- Vi er svært glade for nyheten, dette er en god dag for barnevernsbarna. Heldigvis slipper flere barnevernsbarn å oppleve deuverdige forholdene ved Motivasjonskollektivet, sier Veronika Løveng-Hansen, fungerende leder i Landsforeningen forbarnevernsbarn.

Det er 17 år siden forholdene ved MK først ble gransket, her ble det avdekket utstrakt bruk av isolat, tvang og fysisk makt. Selv om tilsynsrapporten slo fast at forholdene tilsa at institusjonen burde stenges for godt fikk de fortsette – mot løfte om endringer.

-      Det er uholbart at en institusjon får holde på så lenge, mens ungdommer lever under uverdige forhold. Fylkesmennene måvære flinkere til å følge opp om  påleggene fører, ikke bare til endring, men til en forsvarlig omsorgssituasjon, uttalerLøveng-Hansen.

Brennpunkt viste i vår en dokumentar om MK. Her kommer det blant annet fram at det fra 2006 er gitt mange pålegg fra fylkesmannen. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland uttalte at de kunne stenge institusjonen, men at den har gjort mye for å forbedre seg. I tiden etter dokumenteren har LFB anmeldt institusjonen og den har vært gjennstand for mye offentlig debatt. Juni i år fikk MK et uanmeldt besøk fra fylkeskommunen som resulterte i pålegget.

-      Vi er svært glade for at fylkesmannen tok tak og undersøkte MK nærmere, noe også resultatet viser var riktig. Samtidig erdet synd om det må til en dokumentar før det fører til konsekvenser, kommenterer Løveng-Hansen.

Til NRK uttalte Svarstad Haugland videre at de kunne stenge institusjonen, men at de har gjort mye for å bedre seg. Barnevernet kan også velge å reagere ved å velge bort slike tjenesteleverandører.

-      Sanksjonsmulighetene myndighetene har er klart tilstede og denne saken må sette presidens for reaksjoner på manglendeetterfølgelse av fylkesmannens pålegg, avslutter Løveng-Hansen.