Nye sider under Ettervern

Nye sider under Ettervern

Dette er en nettside for ungdommer og for ansatte som jobber i barnevernet.

Her kan du som ungdom få tips og råd i forhold til hvordan du kan gå frem for å få en god overgang til voksenlivet. Fagpersoner kan lese om hvordan man kan hjelpe ungdom som er i ferd med å flytte fra fosterhjem eller institusjon til en best mulig start på voksenlivet sitt.

Dette er hentet fra siden ettervern.org som Landsforeningen for barnevernsbarn har overtatt driften av. Du vil nå finne all den informasjonen på disse sidene.

http://www.barnevernsbarna.no/no/ettervern/

Vi kommer til å slippe litt innhold hver dag fremover.