Pressemelding ang Motivasjonskollektivet

I går meldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Stiftelsen Motivasjonskollektivet(MK) har blitt pålagt å legge ned driften ved korttidsavdelingen grunnet uforsvarlige forhold.

-      Vi er svært glade for nyheten, dette er en god dag for barnevernsbarna. Heldigvis slipper flere barnevernsbarn å oppleve deuverdige forholdene ved Motivasjonskollektivet, sier Veronika Løveng-Hansen, fungerende leder i Landsforeningen forbarnevernsbarn.

Pressemelding ang Motivasjonskollektivet
Motivasjonskollektivet, FOTO: MADS NYGÅRD / NRK

Det er 17 år siden forholdene ved MK først ble gransket, her ble det avdekket utstrakt bruk av isolat, tvang og fysisk makt. Selv om tilsynsrapporten slo fast at forholdene tilsa at institusjonen burde stenges for godt fikk de fortsette – mot løfte om endringer.

-      Det er uholbart at en institusjon får holde på så lenge, mens ungdommer lever under uverdige forhold. Fylkesmennene måvære flinkere til å følge opp om  påleggene fører, ikke bare til endring, men til en forsvarlig omsorgssituasjon, uttalerLøveng-Hansen.

Brennpunkt viste i vår en dokumentar om MK. Her kommer det blant annet fram at det fra 2006 er gitt mange pålegg fra fylkesmannen. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland uttalte at de kunne stenge institusjonen, men at den har gjort mye for å forbedre seg. I tiden etter dokumenteren har LFB anmeldt institusjonen og den har vært gjennstand for mye offentlig debatt. Juni i år fikk MK et uanmeldt besøk fra fylkeskommunen som resulterte i pålegget.

-      Vi er svært glade for at fylkesmannen tok tak og undersøkte MK nærmere, noe også resultatet viser var riktig. Samtidig erdet synd om det må til en dokumentar før det fører til konsekvenser, kommenterer Løveng-Hansen.

Til NRK uttalte Svarstad Haugland videre at de kunne stenge institusjonen, men at de har gjort mye for å bedre seg. Barnevernet kan også velge å reagere ved å velge bort slike tjenesteleverandører.

-      Sanksjonsmulighetene myndighetene har er klart tilstede og denne saken må sette presidens for reaksjoner på manglendeetterfølgelse av fylkesmannens pålegg, avslutter Løveng-Hansen.

 

Henvendelser rettes:

Veronika Løveng-Hansen
Fungerende leder i Barnevernsbarna
917 23 288