Utdanningsstipend 2014/2015

Utdanningsstipend 2014/2015

Studerer du og kunne tenkt deg noen ekstra kroner å rutte med? Se om du fyller kriteriene og søk!

Tar du utdanning ut over videregående skole, har du eller har du hatt tiltak i regi av barnevernet og ikke har fylt 26 år, da bør du fortsette å lese. For nettopp du kan være en av fem som får 15.000 ekstra å rutte med som student.

Landsforeningen for barnevernsbarn skal dele ut fem stipender á 15.000 som vi har fått tildelt av Gunnar Holts legat, for studieåret 2014-2015.

Kriteriene er som følger;

1. Søker har eller har hatt tiltak i regi av barnevernet (må dokumenteres)
2. Søker har ikke fylt 26
3. Søker må fylle ut søknadsskjema(ligger nederst i saken) og opplyse om kontaktperson på utdanningssted 
4. Søker skal etter endt skoleår gi en skriftlig tilbakemelding til Landsforeningen for barnevernsbarn
5. Søker plikter å gi Lfb melding om eventuelt opphold i studiene, ved opphold utover vanlig ferie utbetales ikke stipendet.
6. Søknadsfrist er 25. september 2014

Landsforeningen for barnevernsbarn velger stipendmottakere ut fra behov og planer, og søker å fordele stipendene på kjønn, bosted og type utdanning. Stipendet utbetales over 10 måneder med utbetaling pålydende 1.500 kroner per måned. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev hele skoleåret. Lfb vil kontakte utdanningsstedet i løpet av skoleåret for bekreftelse. 

Last ned søknadsskjema, fyll det ut og send det enten:

1) pr mail til: post@barnevernsbarna.no, eller
2) pr brev til: Landsforeningen for barnevernsbarn
Stortorvet 10
O155 Oslo 

NB! Frist for søknaden er 25. september 2014

Har du spørsmål kan du kontakte oss per mail eller telefon 941 30 873 (Maria Reklev)

 

Last ned filSøknadsskjema Utdanningsstipend 2014/2015(8 9kb)