Valg til nytt styre

Valg til nytt styre

I forbindelse med Landsmøtet 10-11. mai søker vi nye kandidater til styret.

Alle som ønsker å stille til valg kan sende en mail med noen ord om seg selv, hva de brenner for og hvorfor de vil sitte i styret til Linn Merethe Nilsen-Ottersland på e-post lmno186@gmail.com

Fredag 25. april er siste frist for å stille til valg!

Med vennlig hilsen valgkomiteen

Thomas Johansen, Eivin Sunndal og Linn Merethe Nilsen-Ottersland