Om Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

Landsforeningen for barnevernsbarn ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. For å være medlem i LFB må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barneverntjenesten, så vi involverer barnevernsbarna selv i alle ledd i vår organisasjon. Medlemmene våre har også muligheten til å bli erfaringskonsulenter

LFB har vært en sterk pådriver for ettervern, brukermedvirkning og brukerinvolvering i dagens barnevern. I dag er vi fortsatt en sterk samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og fundamentet vårt er den erfaringskunnskapen vi kan bidra med. 

Landsforeningen for barnevernsbarn har laget to filmer om ettervern som kan bestilles hos oss. Vi er også i gang med å utvikle nye og oppdaterte brosjyrer som vil kunne bestilles. Følg med for mer informasjon.