Brosjyrer

Lurer du på om du har husket alt du trenger før du flytter ut, hvordan saksgangen i barnevernet er eller hva Landsforeningen for barnevernsbarn gjør? Les våre brosjyrer, så får du svar!

Ønsker du trykte eksemplarer av en eller flere av disse brosjyrene så gå hit, under finner du de i pdf-format. 

Her kan du se og printe ut de ulike brosjyrene. Klikk på den du vil se

Brosjyrer
Landsforeningen for barnevernsbarns brosjyre klar for å bo alene.
Brosjyrer
Landsforeningen for barnevernsbarns brosjyre dine rettigheter.
 
Brosjyrer
Landsforeningen for barnevernsbarns brosjyre bli medlem.
 

Klar for å bo alene er en brosjyre
for deg som snart skal flytte for
deg selv, eller om du er nysgjerrig
for hva som venter deg når den
tid kommer. 

 

Her kan du blant annet lese om
-  barnevernets hjelp etter fylte 18
-  ut av barnevernet
-  slik fungerer en husleiekontrakt

I tillegg finner du en kjekk sjekkliste. 

Dine rettigheter er en brosjyre
for deg som har spørsmål om
dine rettigheter som
barn/ungdom i kontakt med
barnevernet. 

 

Her kan du blant annet lese om 
- Rettigheter og plikter
- Saksgangen i en barnevernssak
- Lovverk og regler som angår deg
 

Bli medlem er brosjyren for deg
som lurer på hvem vi er og hva
vi gjør og lurer på om du vil bli
medlem eller støtte oss.