Landsmøtet

Landsmøtet

Landsmøtet er Landsforeningn for barnevernsbarns øverste organ. Det avholdes årlig og normalt på våren.

 

Sist avholdte Landsmøte var 10-11. mai 2014. Det ble avholdt i vakre omgivelser på Sanner Hotel, Gran.

Her kan du lese referatene:

Referat fra Landsmøtet 2014

Referat fra Landsmøtet 2013

 

Landsmøtet behandler normalt også vedtekter og politisk plattform. Disse og referater fra Landsmøtet skal du kunne finne på våre sider.