Organisasjonen

Landsforeningen for barnevernsbarn består av flere ledd:

Landsmøtet

Landsmøtet er det høyeste organet i organisasjonen. Det er landsmøtet som bestemmer hva LFB skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det. Landsmøtet avholdes hvert år i april, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi styringsdokumentene for organisasjonen.

Les mer  

Styret

Styret er det høyeste organet mellom landsmøtene og består av 9 medlemmer. Styret leder organisasjonen etter de prioriteringene som er bestemt av landsmøtet og I tråd med styringsdokumentene til LFB. De har ansvar for det politiske arbeidet og tar avgjørelser fra dag til dag. Styret representerer organisasjonen utad og har sammen med administrasjonen, ansvar for den organisatoriske fremdriften i organisasjonen.

Les mer 

Administrasjonen

Administrasjonen holder til på hovedkontoret i Oslo og har ansvar for det administrative arbeidet og den daglig driften i LFB. Sammen med styret, tar de avgjørelser fra dag til dag og tar i mot henvendelser fra medlemmer, samarbeidspartnere og deltar på møter på vegne av LFB.

Les mer 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan og blir valgt på Landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives blir fulgt. Komiteen rapporterer direkte til landsmøtet. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Komiteens mandat er hjemlet i vedtektene (§ 4.1).

Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående styringsdokumentene og formelle ting.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre verv, eller som har forslag om kandidater. Valgkomiteen innstiller kandidatene på det årlige landsmøtet.