Styringsdokumenter

Landsmøtet i LFB bestemmer hva LFB skal mene, gjøre og hvordan organisasjonen skal være organisert og fungere. Dette gjør de gjennom å vedta ulike dokumenter som forteller styret og administrasjonen det de trenger å vite.

Dette gjør de gjennom å vedta ulike dokumenter som forteller styret og administrasjonen det de trenger å vite. Disse dokumentene forteller hvordan medlemmene vil at vi skal fungere som organisasjon, hvilken politikk vi skal føre, hva vi skal bruke penger på og hva vi vil oppnå.

Vedtekter

Vedtekter er grunnreglene til en organisasjon og sier noe om hva vi har å forholde oss til. På landsmøtet 10-11 mai 2014 ble det vedtatt nye vedtekter for LFB. De kan du laste ned som pdf og lese.

Last ned filVedtekter 2015_revidert 26.4.2015(2 3 4kb)

Politisk plattform

Det er gjennom et politisk plattform at medlemmene bestemmer hva organisasjonen mener om ulike temaer. Her står det blant annet at LFB mener at alle opp til 25 år har rett på ettervern, at barnevernsloven må rettighetsfestes og mye mer. Her kan du lese hva medlemmene mener og brenner for.

Last ned filPolitisk plattform 2015_revidert 26.4.2015(2 9 5kb)

Strategiplan

På Landsmøtet i 2014 vedtok vi en ny strategiplan. Denne planen skal styret forholde seg til og utvike videre frem til neste Landsmøte.

En strategiplan er et viktig styringsdokument som sier noe om hvilken retning Landsmøtet vil at foreningen skal ha de neste 4 årene. Hele strategiplanen med endringer gjort under Landsmøtet finner du her:

Last ned filPolitisk plattform oppdatert 2015.03.20(3 0 8kb)