Hva gjør LFB?

Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB) er en organisasjon for alle som har eller har hatt tiltak i barnevernet. Noe som vil si at alle i styret og alle erfaringskonsulentene våre har egen erfaring fra barnevernet.

Blant våre nåværende medlemmer finner du alle slags erfaringer, både de gode av å blitt sett, hørt og fått riktig hjelp og de mindre gode opplevelsene med et barnevern som grep inn for sent eller ga andre tiltak enn det man selv ønsket. Uansett om erfaringen var god eller dårlig er alle som har hatt tiltak fra barnevernet velkommen til å være medlem i Landsforeningen. Vi i LFB jobber nemlig med å gjøre barnevernet enda bedre. Vi hører på medlemmene våre med gode erfaringer, slik at det som har blitt gjort feil i noen tilfeller ikke skal skje igjen. Det viktigste for oss er nemlig at hvert enkeltindivid blir hørt og får påvirke i eget liv.

Vi som organisasjon kan ikke hjelpe alle barna i barnevernet, men vi tror at vi kan endre barnevernet til det bedre for alle. Vår grunntanke er at den erfaringen våre medlemmer har fått, er verdt mye. Ved å gå i dialog med barnevernet, skoler, barnehager organisasjoner og politikere kan vi spre kunnskap om hvordan det er å være barnevernsbarn. Når de får vite hvordan vi opplever ulike ting, og hva vi mener de bør endres for at det skal bli bedre, tror vi endringer vil skje raskere.

Gjennom våre 18 år, har vi sett at vi har rett. Folk vil høre på oss. LFB blir invitert til ulike fora, som brukerråd, konferanser og høringer der det jobbes med å forbedre barnevernet. I tillegg vårt styre og våre erfaringskonsulenter ofte foredrag på skoler, for ansatte som jobber med barn og for politikere. Når media omtaler barnevernsaker uttaler vi oss ofte.

Alt dette gjør vi fordi vi mener barnevernsbarna må bli hørt. Det er våre liv og vi har rett til å være med å bestemme vår egen hverdag og fremtid. På noen områder er det stort behov for endringer i barnevernet. Vi har tro på at alle endringer er mulige, men vi er også klar over at mye vil ta tid. Likevel løfter vi barnevernbarns stemme, meningene deres og forteller om erfaringene, både gode og vonde.

Dette gjør vi fordi vi vet at så mange barn ikke har en trygg oppvekst, noe alle fortjener. Vi vil kjempe for det, uansett hvor lang tid det må ta. For vi ser at hver eneste erfaring teller, at mye har blitt bedre de årene vi har kjempet, men at mye også gjenstår. Vi fortsetter fordi vi vet at vi sammen er sterke.