LFBs nye styre

Under Landsforeningen for barnevernsbarn sitt landsmøte 2019 ble det valgt et nytt styre.

Vilde Adolfsen er gjenvalgt som leder.
«Demokratiet i organisasjonen vår er noe jeg setter som en høy prioritering. At LFB er en demokratisk brukerorganisasjon er noe man må jobbe for at skal være realiteten.»

Thomas Johansen er gjenvalgt som nestleder.
«Jeg ønsker å fortsette å bidra til å gjøre LFB til en enda sterkere organisasjon.»

Elsa Veronica Berg Christiansen er gjenvalgt som styremedlem.
«For meg er det viktig at vi klarer å se ting fra ulike vinkler, og at vi bringer en balanse inn i styrearbeidet vårt.»

Camilla Røneid Flesland er valgt som styremedlem.
«Jeg kommer til å prioritere at styret følger opp de målsetningene som er bestemt av landsmøtet.»

Silje Marie Bergh Sveum er valgt som styremedlem.
«I styret kommer jeg til å bidra med sterke meninger, gode diskusjoner, godt humør og ett nytt perspektiv.»

Victoria Dollst er valgt som styremedlem.
«Det er viktig for meg at vi representerer flertallet i organisasjonen.»

Styret takker for tilliten, og ser frem til å starte sitt arbeid!