Barnevernlovutvalget

Hele barnevernlovutvalget til Landsforeningen for barnevernsbarn

Helgen 15-16. juni samlet noen av LFB sine medlemmer seg for å jobbe med forslaget til den nye barnevernloven.

Etter en hyggelig hilsen fra Barneombudet Inga Bejer Engh satte vi i gang med gruppearbeid. Vi skulle gjennom 17 kapitler på to dager, og hadde ingen tid å miste!

Styret i LFB hadde ansvar for de forskjellige workshoppene, og gruppene fikk både jobbet med konkrete spørsmål, plenumsdiskusjoner og med masse post-it-lapper!

Denne helgen var utrolig viktig for at vi i Landsforeningen for barnevernsbarn skal kunne gi gode tilbakemeldinger på barnevernloven. Vi er så stolte av medlemmene våre som stilte opp, og som gav av seg selv i to hele dager. Tusen takk for at dere bidro med deres historie – vi trenger den for å kunne gjøre gode endringer.

Sammen er vi sterke!