Besøkshjem for fosterbarn

For noen barn og unge vil det være positivt å få være i besøkshjem fra tid til annen, men det må alltid begrunnes ut ifra barnets beste og ikke fordi fosterhjemmet trenger det. Det kan skape en utrygghet hos det enkelte barn, som ikke er heldig.

LFB MENER AT:

  • Det bør alltid sjekkes om barnet har noen i sitt nyopprettede nettverk som kan bistå hvis det er til barnets beste.
  • Bruken av besøkshjem for fosterbarn bør kun skje hvis det er til barnets beste.
  • Besøkshjem skal også godkjennes av utøvende myndighet.