Barn og foreldre

I dag opplever mange barn at saksbehandlerne tar hensyn til foreldrene i større grad enn de bør. Dette kan føre til at barnet mister tilliten både til saksbehandler og til systemet som er der for å hjelpe dem ettersom de da vil oppleve at de ikke blir satt i sentrum.

LFB MENER AT:

  • Saksbehandlere skal ikke ha fokus på å ta hensyn til foreldre
  • Barn skal alltid settes først, og dette skal være tydelig
  • Det er viktig at man ser hele perspektivet og hele barnet