Barn og foreldre

Per i dag opplever vi at mange saksbehandlere tar for mye hensyn til foreldrene. For barnet kan dette skape mistillit og forvirringer til saksbehandleren da barnet ikke blir satt i sentrum. Barnet skal alltid komme først, og denne prioriteringen bør være synlig hos alle saksbehandlere.

LFB MENER AT:

  • Barn skal alltid settes først.