Opprinnelige foreldre vs. tilknytning

Flere av LFBs medlemmer har erfart at foreldrenes behov og ønsker har blitt sterkere vektlagt enn barns beste i omsorgssaker. Derfor er det viktig at barneverntjenesten innhenter informasjon fra flere parter når dette er aktuelt for å kunne gjøre en god vurdering i slike saker.  Videre er det viktig å huske at lojaliteten barn føler til opprinnelige foreldre ofte gjør det vanskelig for barn å uttrykke sine egne behov. Samtidig er det viktig at barnet har mulighet til å kjenne og ha samvær med sine opprinnelige foreldre, søsken og øvrig familie dersom barnet ønsker dette.  

LFB MENER AT:

  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Også hvis barnet har andre ønsker enn hva opprinnelige foreldre har.
  • Utviklingsstøttene tilknytning skal vektlegges tyngre enn biologiske bånd når det gjelder omsorgsansvar.
  • Barnets beste skal være førende i omsorgs- og samværsavgjørelser.
  • Samtaler med barn om bosted og samvær bør foregå uten at foreldrene er tilstede.