Små og store kommuner

I dag har barneverntjenesten en enorm utfordring i henhold til utskiftninger av ansatte. Samtidig er barnevernsarbeidet ekstremt krevende og det handler om barn og unges liv. Derfor er bredde, kvalitet og kontinuitet både i henhold til antall ansatte og deres kompetanse essensielt.

LFB MENER AT:

  • Det bør være minst fem fagstillinger per barneverntjeneste
  • Kommuner som har stort areal eller få ansatte må innhente bistand fra andre kommuner
  • I kommuner med stort areal bør tjenestene ha flere lokaliseringer slik at tilbudet er der barna er