Små og store kommuner

I dag har barneverntjenesten en enorm utfordring i henhold til utskiftninger av ansatte. Samtidig er barnevernsarbeidet ekstremt krevende, der det handler om barn og unges liv. Derfor er bredde, kvalitet  og kontinuitet både i henhold til antall ansatte og deres kompetanse essensielt. I kommuner med stort areal bør tjenestene ha flere lokaliseringer slik at tilbudet er der barna er.

LFB MENER AT:

  • Det bør være minst fem fagstillinger per barneverntjeneste.
  • Kommuner som har stort areal eller få ansatte må innhente bistand fra andre kommuner.
  • Barneverntjenesten plikter å fortelle om barnets rettigheter.