Søsken

Søsken fortjener å vokse opp sammen. Mange barnevernsbarn blir splittet ved en omsorgsovertakelse og for barna kan det være særdeles traumatisk å ikke videreføre en relasjon som potensielt har vært svært viktig i deres oppvekst. Søsken er ofte sterkt knyttet til hverandre, og i særlig grad om de har opplevd omsorgssvikt sammen.

LFB MENER AT:

  • Barnevernstjenesten skal la søsken bo sammen i fosterhjem, dersom det ikke er særlige grunner som taler mot det
  • Det skal alltid forsøkes å finne fosterhjem som kan ta imot søsken, dersom det ikke er særlige grunner som taler mot det
  • Barnevernstjenesten skal alltid gjøre vurderinger om plassering av søsken sammen når en fremmer sak om omsorgsovertakelse
  • Bufetat er nødt til å ha et stort fokus på rekruttering av fosterhjem som kan ta imot søsken
  • I de tilfeller hvor det ikke er mulig å plassere søsken sammen skal det, om barna ønsker det, tilrettelegges for et samvær som samsvarer med barnets beste og barnas ønsker
  • Det skal alltid utarbeides en plan for søskensamvær, og barna skal oppmuntres til samvær med søsken
  • Barnevernstjenesten er nødt til å ha en oppfølging av fosterhjem med søsken i henhold til dagens lovkrav