Tidlig inn

Vi ønsker at det skal settes sterkt fokus på å fange opp barn som ikke har det bra så tidlig som mulig. Det kan forhindre mange traumer og skader hos barn. Når en kommer tidligere inn kan også mindre inngripende tiltak brukes. Unntaket er i tilfeller der barn utsettes for vold, overgrep eller grov omsorgssvikt. 

LFB MENER AT:

  • Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn inneholder grundig opplæring om barns mangfold av smerteuttrykk. Opplæringen skal inkludere veiledning fra organisasjoner med erfaringskompetanse
  • Alle barnehager og skoler skal ha en handlingsplan om hva de skal gjøre når omsorgssvikt, vold og overgrep avdekkes
  • Det skal settes større fokus på de juridiske konsekvensene ved å ikke melde fra ved mistanke om omsorgssvikt
  • Alle barneverntjenester som får kjennskap til eller mistanke om barn som lever under vanskelige forhold, skal iverksette tiltak og skal være beredt til å reagere når det trengs