Tidlig inn

Vi ønsker at det skal settes sterkt fokus på å fange opp barn som ikke har det bra så tidlig som mulig. Det kan forhindre mange traumer og skader hos barn. Når en kommer tidligere inn kan også mindre inngripende tiltak brukes, unntaket er i tilfeller der barn utsettes for vold og overgrep.  

LFB MENER AT:

  • Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn, inneholder grundig opplæring om barns mangfold av smerteuttrykk.
  • Opplæring skal inkludere veiledning fra organisasjoner med erfaringskompetanse.  
  • Alle barnehager og skoler skal ha en handlingsplan for situasjoner når omsorgssvikt, vold og overgrep avdekkes.
  • Det skal settes større fokus på de juridiske konsekvensene for ikke å melde ifra ved mistanke om omsorgssvikt.  
  • Alle barneverntjenester som får kjennskap til eller mistanke om barn som lever under vanskelige forhold, skal iverksette tiltak som er beredt til å agere når det trengs.