Utdanning for ansatte som er i kontakt med barn i barnevernet

De siste årene har LFB kritisert utdannelsen for ansatte som jobber med barn. Det er skremmende at lærere og andre som er i daglig kontakt med barn har liten eller ingen kunnskap om ulike smerteuttrykk som kommer av vold, overgrep eller omsorgssvikt. Vi synes også det er foruroligende at barnevernspedagoger o.l. ikke får opplæring i hvordan de skal håndtere truende eller utagerende atferd i utdannelsen, men ofte først lærer når de møter arbeidslivet etter endt utdanning.

LFB MENER AT:

  • Barnevernspedagogutdanningen må økes fra 3 til 5 år
  • Praksis i utdanningene bør ta sikte på å gi studentene innblikk i både første- og andrelinjen
  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha mer opplæring i forvaltning som berører barn og unge
  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha opplæring i å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • Barnevernfaglige utdannelser skal ha opplæring i god kommunikasjon
  • Barnevernfaglige utdannelser bør forbedres i innhold og de bør bli lengre
  • Inntak til barnevernfaglige utdannelser skal ha et system for å undersøke personlig egnethet og mellommenneskelig kompetanse
  • Enhver barnevernfaglig utdanning må ruste ansatte til å håndtere truende og voldelig atferd på en måte som ivaretar barn
  • Dette bør også omhandle andre yrker som ofte eller daglig er i kontakt med barn og unge. Her under (men ikke begrenset til); helsetjenesten, idrett, skole etc.