Utdanning for ansatte som er i kontakt med barn i barnevernet

De siste årene har LFB kommet med kritikk på kvaliteten på utdannelsen for ansatte som jobber i tilknytning til barn. Det er skremmende at lærere og andre som er i daglig kontakt med barn har liten eller ingen kunnskap om ulike smerteuttrykk som kommer av vold, overgrep eller omsorgssvikt. Vi synes også det er foruroligende/skremmende at barnevernspedagoger e.l. ikke får opplæring i hvordan de skal håndtere truende eller utagerende atferd i utdannelsen, men kanskje først når de møter arbeidslivet etter endt utdanning.

LFB MENER AT:

  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha mer opplæring i forvaltning som berører barn og unge.
  • Alle førskole- og lærerutdanninger må ha opplæring og kunnskap om å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.
  • Barnevernfaglige utdannelser må ha opplæring i god kommunikasjon.
  • Barnevernfaglige utdannelser bør forbedres i lengde og innhold.
  • Inntak til barnevernfaglige utdannelser skal ha et system for å undersøke personlig egnethet og mellommenneskelig kompetanse.
  • Enhver barnevernfaglig utdanning må ruste ansatte til å håndtere truende og voldelig atferd på en måte som ivaretar barn.
  • Praksis i utdanningene bør ta sikte på å gi studentene innblikk i både første- og andrelinja.
  • At dette også bør omhandle andre yrker som ofte eller daglig er i kontakt med barn og unge. Her under (men ikke begrenset til); helsetjenesten, idrett, skole etc.