LFB 20 år!

Landsforeningen for barnevernsbarn er Norges eneste demokratiske organisasjon for barnevernsbarn og vi fylte 20 år 21. februar 2017 – dette måtte vi feire!

LFB ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern.

I 20 år har vi formidlet erfaringskompetanse med refleksjoner og faglig tyngde som ingen andre på feltet kan gjøre. Vi har fått anerkjennelse og respekt for vårt arbeid, vi er en synlig organisasjon som er ettertraktet i barnevernsfeltet. Vi får påvirke fremtidens barnevern, det vises bare i år med våre innspill til ny barnevernslov og ikke minst i forhold til høringssvaret vi ga om enslige mindreårige asylsøkere. Vi blir invitert til enda flere samarbeid enn tidligere år. Dette har økt mye de siste årene. Det ligger mye hard jobbing bak dette, og det vises at alle tidligere styrer og aktive medlemmer har gjort en god og viktig jobb for alle barnevernsbarn og de som kommer etter.

Selve bursdagen 21. februar, ble feiret med masse flotte hilsener som le lagt ut på sosiale medier. Når vi ser tilbake på disse, og hører hva de har å si om LFB, blir vi rørt og ydmyk, samtidig som vi ser hva LFB betyr som samarbeidspartner for veldig mange.

Se flere hilsener på vår facebook-side.