NOU 2017:12

22. juni overleverte barnevoldsutvalget sin NOU 2017:12 til statsråd Solveig Horne. Utvalget fikk i 2016 et mandat til å gjennomgå 20 saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Landsforeningen for barnevernsbarn var til stede under presentasjonen fra utvalgets leder Ann-Kristin Olsen , og overleveringen av NOUen. Vi synes det er viktig at et slikt utvalg går gjennom disse sakene for å se hvor systemet svikter, og hvor det trengs å sette inn tiltak for å forbedre systemene. Les NOUen her.

Likevel er det ikke nye funn utvalget har funnet, og det er ikke overraskende for oss at barneverntjenestene for eksempel ikke prater med barn før de tar en vurdering. Det er kjent informasjon at systemet i mange år har sviket de mest sårbare barna. Symptomer på vold og overgrep blir, og har lenge blitt kamuflert med diagnoser. Vi ønsker at det er på tide med handling fremfor store ord. Som påtroppende leder Vilde Adolfsen sa i intervju med NRK p1 Troms: “Vi i landsforeningen for barnevernsbarn kommer til å gjøre det beste vi kan for å følge opp at disse tiltakene blir iverksatt, for vi kan prate for barna som ikke tør å prate selv. “