Prosjektet “gjennomgang av barnevernssaker”

I starten av juni var LFBs leder og organisatoriske nestleder med på oppstartsamlingen for fagpanel for prosjektet ”gjennomgang av barnevernssaker”.

Oppstartsamling for fagpanel for prosjektet “Gjennomgang av ba…

Oppstartsamling for fagpanel for prosjektet “Gjennomgang av barnevernssaker”Statens helsetilsyn er gitt i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomgå et utvalg barnevernssaker for blant annet å vurdere saksbehandlingen til barneverntjeneste og fylkesnemnd.Oppdraget kan sees på bakgrunn av den kritikk som har vært fremmet mot norsk barnevern den siste tiden, fra både fagpersoner og privatpersoner.Les mer om prosjektet her: https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Gjennomgang-av-barnevernssaker/

Gepostet von Statens helsetilsyn am Dienstag, 27. Juni 2017

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Statens helsetilsyn et oppdrag om å gjennom et utvalg på minst 100 saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Hvis du vil lese mer om prosjektet kan du trykke her.

Landsforeningen for barnevernsbarn var invitert inn for å blant annet holde et innlegg om hva vi mener er viktig å se etter i en slik gjennomgang.  Vi mener det er viktig at barnet får medvirke uavhengig av plasseringsgrunnlaget og paragraf, og at medvirkningen er reell og dokumentert. Videre påpekte vi flere ganger i løpet av disse to dagene hvor viktig det er med et samarbeid mellom tjenestene og instansene som er der for hjelpe barna, for informasjonsplikten bør overgå taushetsplikten.   Vi synes det er viktig at brukerstemmen blir tatt med inn i en slik gjennomgang, og vi gleder oss til å fortsette å delta i dette viktige prosjektet.