Arendalsuka 2017

Uke 33 hvert år arrangeres Arendalsuka, et arrangement hvor politisk arbeid og påvirkning er fokuset for organisasjoner, stiftelser, forbund, foreninger og politiske partier.

I år hadde vi dessverre ikke stand, da prioriteringene ble annerledes grunnet ressurser. Vi var likevel tilstede og hadde representanter fra LFB som drev med politisk arbeid i gatene, deltok på arrangementer og var etter vår egen bedømming godt synlige i bybildet

Oppvekstsofaen

Oppvekstsofaen

En debatt om “Barnevernets møter med minoriteter, myter eller realiteter?” Etter en rapport som ble lansert samme uke, ( les rapporten her) som både bekrefter og avliver en del myter rundt temaet. Det ble debattert fra ulike hold, blant annet en representant fra LFB.  Vi er fornøyd med at rapporten kommer, at temaet blir bragt på banen og at vi kan jobbe for å få mer forståelse både hos fagfolk og befolkningen generelt. Det var en fullsatt sal på Tyholmen under arrangementet, som også ble streamet på Bufdir sin nettside.


Fra barnevernsbarn til NAV’er:

Dette arrangementet holdt LFB sammen med FO (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter). Det ble synliggjort fra ulike hold om det mangelfulle ettervernet i norsk barnevern, manglende rolleavklaringer og at NAV ikke er et ettervernstilbud, men kun økonomisk bistand. I forbindelse med arrangementet hadde også LFB, i samarbeid med FO, et innlegg i Dagsavisen. Les innlegget her. Vi var spente på hvor mange som ville komme, og ser det som veldig positivt at så mange interesserte seg for temaet. Det var nemlig helt fullt under arrangementet. Som en av deltakerne i debatten sa; «kanskje det viktigste arrangementet under hele Arendalsuka»!

Arrangementet “Fra barnevernsbarn til NAV’er” som vi holdt sammen med FO

Ungdomsorganisasjoners medvirkning:

Helsedirektoratet arrangerte et debattmøte med ulike ungdomsorganisasjoner om temaet medvirkning. Ledere og representanter fra flere ungdomsorganisasjoner innen helse, skole, fritid, og oppvekst deltok, og snakket om utfordringer og muligheter innen medvirkning. Det striregnet på telttaket så deltakerne og publikum fikk testet hørselen godt. Det var god stemning i et ellers ganske folketomt telt sent torsdag kveld. LFB deltok, og nok en gang ble medvirkning et viktig tema.

Ellers under Arendalsuka har vi snakket med politikere, ledere, ombud, representanter på stands, delt ut brosjyrer og snakket om barnevern med så mange aktuelle personer vi klarte. Vi har fått god hjelp og støtte både med forberedelser, underveis og også snakket om hvordan vi kan samarbeide med flere videre.

Ønsker du å lese mer om hva vi mener om medvirkning, ettervern, viktige voksne eller annet så klikk deg gjerne inn her.