Stipend til barnevernsbarn som tar høyere utdanning

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, tar høyere utdanning og ønsker litt mer penger å rutte med dette skoleåret?

Landsforeningen for barnevernsbarn har fått tildelt fra Reidar og Gunnar Holsts legat 5 stipendier a kr 15.000 for skoleåret 2017 – 2018.

Kriterier for søkere

  • Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)
  • Øvre aldersgrense er 25 år
  • Søker må fylle ut hele søknadsskjemaet og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  • Søker tar høyere utdanning utover videregående skole
  • Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret. Opphold i studiene må meldes LFB av stipendmottager. LFB vil også kontakte utdanningsstedet i løpet av skoleåret for å få dette bekreftet. Stipendiet utbetales ikke ved opphold i studiene utover vanlig ferie.
  • Stipendmottager forplikter seg til å gi en skriftlig tilbakemelding på skoleåret til Landsforeningen for barnevernsbarn etter endt skoleår
  • Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning
  • Søkerne vil få utbetalt hele stipendet med det samme
  • Fristen for å søke er 15. september 2017 (det vil si at vi må ha mottatt søknaden innen denne datoen).

Oppfyller du kriteriene kan du sende en søknad til post@barnevernsbarna.no innen 15. september 2017. Du kan også sende søknaden pr. post, merk den da: Landsforeningen for barnevernsbarn – STIPEND, og send den til Stortorvet 10, 0155 Oslo. Ta kontakt med post@barnevernsbarna.no eller tlf: 47976869 om du lurer på noe. Søknadsmalen finner du her.