Opplæringshelg høsten 2017

Helgen som gjorde september til oktober var Landsstyret og Sentralstyret i LFB samlet for første gang, sammen med et par LFB-veteraner. Det nye Landsstyret drøftet sine første saker på fredag, mens resten av helgen gikk til intern opplæring. Vi valgte å ikke ha så alt for mye på programmet denne gangen, for en viktig del for representantene er også å knytte relasjoner og bli bedre kjent. Vi trenger å vite hverandres styrker og være trygg på hverandre, også på tvers av styrene. Flere av våre representanter har etter hvert fått lang fartstid i LFB, og når vi knytter dette til nye erfaringer og ”nytt syn” på vår allerede etablerte politikk, får vi et bredt og sterkt spekter av erfaring og kunnskap. Vi i LFB ser på videreføring av erfaringer og kunnskap innad i organisasjonen som en styrke vi vil benytte oss av.

Opplæringen denne helgen bestod i grunnleggende kunnskap for å kunne representere LFB på de ulike arenaene vi blir forespurt. LFB blir ofte spurt om å holde foredrag og innlegg på ulike konferanser og fagdager, men vi blir også forespurt å delta i arbeids-, styrings- og referansegrupper, ulike råd og utvalg, svare på høringer, skrive kronikker og delta i fagforum etc. Vi er også deltakere når tjenester skal utvikles eller forbedres, og ikke minst jobber vi med de organisatoriske endringene vi vedtok på forrige landsmøte. Vi fokuserte derfor på hva LFB er, og hva vi står for, hvordan vi møter politikere, andre organisasjoner, ulike fagfelt, medlemmer, og samarbeidspartnere, samt generell innføring i vår politikk og de ulike rollene i organisasjonen.

LFB er stolte av å nå kunne si at vi har 2 styrer oppe og går. Nye tider har vi i møte og vi skal vinne mange kamper sammen. Sammen er vi sterke!