Har du,eller er du en god kandidat til styret vårt?

Hei alle sammen!

Valgkomiteen i LFB har nå startet arbeidet med å finne kandidater til vervene som skal velges på landsmøtet 20.-22.april 2018.

Valgkomiteen vil med dette be om innspill fra alle lokale nettverk på kandidater som vil stille til valg.I utgangspunktet trenger vi kandidater til 3 varamedlemmer, men alle verv er på valg under dette landsmøtet.

Så hvis du selv eller kjenner noen som kunne tenke seg å sitte i Sentralstyret, ta kontakt med oss.

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen er førstkommende mandag 12.mars, enten til Ruzzel (ruzzel.solberg@gmail.com) eller til valgkomiteens leder Inger Oterholm (Inger.oterholm@vid.no eller tlf/sms 90654688)

Valgkomiteen gjør oppmerksom på viktigheten av at de aktuelle kandidatene gjør seg kjent med hva vervet innebærer og reflekterer godt over hvorvidt de har kapasitet og de påkrevde egenskaper til å påta seg det aktuelle vervet.