#takkmamma

Ville du anbefalt ungdommen din å flytte ut og klare seg selv fra 18-årsdagen? Slik er det for mange ungdommer i barnevernet. Det vil LFB og FO endre gjennom kampanjen #takkmamma #takkpappa.

Ungdom i barnevernet har ingen tydelig rett på fortsatt hjelp fra barnevernet etter fylte 18 år. I dag har barnevernet kun plikt til å vurdere ettervern, men det er ingen rettighet og i praksis må mange ungdommer flytte fra barneverninstitusjonen eller fra fosterforeldre når de blir myndige. Som 18-åringer går de fra barnevern til ingen vern.

Dette vil LFB og FO gjøre noe med gjennom kampanjen #takkmamma. I forbindelse med regjeringens arbeid med forslag til ny barnevernlov i høst, krever de to organisasjonen at:

– Barnevernsbarn får rett til ettervern til og med fylte 25 år.
– Ettervernet må være fleksibelt, og det skal være mulig å opprette, gjennomrette eller bytte ettervernstiltak kontinuerlig frem til og med fylte 25 år.

Leder i LFB Vilde Adolfsen. Foto: Fellesorganisasjonen (FO).
Kathrine Haugland Martinsen i FO. Foto: Fellesorganisasjonen (FO).


Vil du gi ungdom i barnevernet tydelig rett til hjelp etter fylte 18 år? Skriv under her: opprop.net/takkmamma  .

Flere kjendiser gir sin støtte til kampanjen #takkmamma. Til nå har en rekke kjente personer lagt ut bilde av seg selv på egne Instagram-kontoer der de takker foreldrene sine for hjelp de har fått etter at de ble myndige.

Blant dem er komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, snøbrettkjørerne Stian Sivertzen og Fridtjof Sæther Tischendorf, og Helsesista.