Stipend til barnevernsbarn som tar høyere utdanning 2018/2019

Er du nåværende eller tidligere barnevernsbarn, tar høyere utdanning og ønsker litt mer penger å rutte med dette skoleåret?

Landsforeningen for barnevernsbarn har i år fått mulighet til å dele ut så mange som 10 stipender på hele kr 25.000 for skoleåret 2018 – 2019 på vegne av Reidar og Gunnar Holsts legat.

Kriterier for søkere

  • Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)
  • Øvre aldersgrense er 25 år
  • Søker må fylle ut hele søknadsskjemaet og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  • Søker tar høyere utdanning utover videregående skole
  • Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning. Søkerne vil få utbetalt hele stipendet med en gang. Fristen for å søke er 24. september 2018 (det vil si at vi må ha mottatt søknaden innen denne datoen).

Oppfyller du kriteriene kan du sende en søknad til post@barnevernsbarna.no innen 24. september 2018. Du kan også sende søknaden pr. post, merk den da: Landsforeningen for barnevernsbarn – STIPEND, og send den til Stortorvet 10, 0155 Oslo. Ta kontakt med post@barnevernsbarna.no eller tlf: 404 33 962 om du lurer på noe. Søknadsmalen finner du her.

Hvem vurderer søknadene og behandling av personopplysninger?

Styret og daglig leder i LFB gir en innstilling til Reidar og Gunnar Holsts legat. Legatet mottar informasjon om søker tilsvarende den informasjonen søker har gitt til LFB. Innstillingen til LFB kan også inneholde personopplysninger om søker, for eksempel vurderinger av søker.

Legatet ved legatstyret behandler søkers personopplysninger i forbindelse med sin vurdering av hvorvidt stipend skal tildeles eller ikke, og legatet ber kun om opplysninger som er nødvendige for dette formålet. Behandlingen har hjemmel i personopplysningsloven § 1, jf. personopplysningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Opplysningene behandles ikke for noe annet formål, og deles ikke med noen andre.

Alle søknader oppbevares i tre år etter at de er mottatt. Deretter slettes/makuleres de.

Reidar og Gunnar Holsts legat er behandlingsansvarlig for opplysningene, og kan kontaktes på post@holstslegat.no ved spørsmål om hvordan legatet behandler personopplysninger, eller hvis søker ønsker innsyn eller retting av personopplysningene sine.

Dersom søker mener at legatet behandler søkers personopplysninger i strid med gjeldende lov, kan søker klage til Datatilsynet. Søker bør likevel alltid ta kontakt med legatet først for å avklare eventuelle misforståelser.